NBAT.Nowayweb

Ga naar de inhoud
NBAT
- Nederlandse Bond Aqua Terra-
De Nederlandse Bond Aqua Terra NBAT: de overkoepelende bond voor verenigingen voor houders van aquaria, vijvers en terraria
Aquarium, Terrarium, Vijver
De NBAT denkt met u mee
De NBAT (Nederlandse Bond Aqua Terra) stelt zich tot doel het op een verantwoorde wijze houden van planten en dieren in vivaria (aquarium, terrarium en vijver) te stimuleren.
Al meer dan 90 jaar is de NBAT actief en ontplooit diverse initiatieven om de vivarium liefhebbers te ondersteunen met doelgerichte praktische informatie. Wij doen dit voor de individuele liefhebber maar ook voor de meer dan 90 lokale verenigingen die bij de NBAT zijn aangesloten.
De NBAT-lidmaatschapskaart bezorgt de leden van de aangesloten verenigingen vooral financieel voordeel bij de aanschaf van alles wat met het houden van een aquarium, terrarium of vijver te maken heeft. De NBAT is aangesloten bij de belangenorganisatie SATO (Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties) en PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit).
De Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) is de grondlegger van het wereldberoemde "Dutch Aquarium"
De NBAT heeft vanaf 1930 de "Nederlandse Aquariumstijl" vormgegeven. De bond legde het fundament daarvoor middels talrijke publicaties, vaak met wetenschappelijke basis, die structureel bijdroegen tot een beter inzicht in wat zich in een aquarium biologisch afspeelt. In 1956 werd gestart met het opstellen van regels waarmee zowel beginners als gevorderden werden geholpen om het houden avn een aquarium op een hoger peil te brengen. Het "Nederlands Aquarium" is daar een voorbeeld van en heeft als "Dutch Aquarium" in de loop der jaren internationale faam en erkenning gevonden.
"Het Aquarium", een kleurrijk magazine bordevol informatie over de hobby uitgegeven door de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT)
"Het Aquarium" Kleurrijk informatief magazine
Informatie waar de liefhebber wat aan heeft
'Het Aquarium' is het officiële, full colour orgaan van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). Het blad verschijnt 8 maal per jaar met interessante
informatie voor aquarium-, terrarium- en vijverliefhebbers.
De inhoud wordt gekenmerkt door artikelen die de vivariumhouder (m/v) meer inzicht geeft in de processen die zich afspelen in de kunstmatige levensruimte, wat een vivarium toch is.
Aan de allernieuwste ontwikkelingen, om niet te zeggen ontdekkingen, wordt vanzelfsprekend ruim aandacht geschonken. Met full color foto's van hoge kwaliteit. Alles met als doel het optimale welzijn van alle levende wezens maar ook de fauna in het vivarium te bevorderen. Een vivarium kan een aquarium, terrarium of insectarium zijn, maar ook een vijver.
Tevens vindt u in 'Het Aquarium' algemene artikelen op vivaristisch gebied, zoals (verenigings)nieuws, aankondigingen van tentoonstellingen en beurzen en boekbesprekingen. Informatie is gericht op de liefhebber en zal voor iedereen goed leesbaar worden gepresenteerd.
Het bondsblad "Het Aquarium" is los te koop op deze site in de webwinkel. De liefhebber kan ook een abonnement nemen waarmee hij dit kleurrijke magazine 6x per jaar thuisgestuurd krijgt.
Bondskeurmeesters, door de NBAT aangesteld, komen via de vereniging op verzoek bij de liefhebber thuis met nuttige informatie en tips.
College Bonds Keur Meester
Deskundigheid in bondskeurmeesters verankerd
Het keuren van een vivarium bij de leden thuis heeft de kwaliteit van de vivaria geleidelijk op een hoger peil gebracht. De nuttige adviezen qua inrichting, techniek en de flora en fauna hebben daar in grote mate toe bijgedragen. Via de landelijk verspreide verenigingen kunt u vrijblijvend meedoen aan een huiskeuring, waarbij de keurmeester de liefhebber met nuttige informatie voorziet. Dit geldt voor zoet- en zouwater aquarium, terrarium, insectarium en vijver. De keurmeesters zijn verenigd in het College Bondskeumeesters (CBKM) waarover meer informatie te lezen is op de website www.cbkm.nl.
Neem contact op met één van de vele aquarium/terrarium verenigingen in Nederland. Zij kunnen veel betekenen voor de liefhebber, zowel de beginner als de gevorderde. Via de vereniging kunt u meedoen aan een z.g. huiskeuring waarbij een bondskeurmeester uw aquarium , terrarium of vijver voorziet van nuttig en opbouwend commentaar.  
Wilt u meer weten over de NBAT en haar activiteiten?
CONTACTFORMULIER
Terug naar de inhoud